Šta je osnivački akt?

Budući vlasnici DOO firmi treba da znaju šta je osnivački akt preduzeća. Svaka agencija za knjigovodstvo napominje da se mora ispuniti tačno propisana procedura prilikom pisanja osnivačnog akta. Zato preduzetnici prvo pripremaju osnivački akt kako bi mogli da osnuju DOO preduzeće.

Osnivački akt je ugovor o osnivanju jednog privrednog društva kojim se određuje upravljanje društvom i druga pitanja koja su u vezi sa poslovanjem. U Srbiji može da se osnuje jednočlano ili višečlano privredno društvo. Osnivački akt može da bude sačinjen u pisanoj ili u elektronskoj formi.

Prilikom osnivanja privrednog društva treba priložiti sledeću dokumetaciju:

 • Registracionu prijavu;
 • Procenu vrednosti nenovčanog uloga;
 • Potvrdu banke o uplaćenom novčanom ulogu;
 • Overen osnivački akt privrednog društva;
 • Dokaz o identitetu članova firme;
 • Odluku o imenovanju zastupnika;
 • Dokaz o uplati za registraciju firme.

Priprema dokumenata najčešće preduzetnicima zadaje mnogo muka. Zato su tu profesionalci koji pružaju knjigovodstvene usluge i koji će brzo obezbediti sve neophodne papire za osnivanje firme.

Kako sastaviti osnivački akt?

Da bi osnivanje firme bilo uspešno i registraciona prijava ispravna, osnivački akt mora dobro da se napiše. Akt o osnivanju trebalo bi da sadrži sledeće elemente:

 • Poslovno ime i adresu;
 • Delatnost i podatke o članovima;
 • Iznos osnovnog kapitala preduzeća;
 • Iznos novčanog i nenovčanog uloga svakog člana;
 • Vreme uplate i novčanog i nenovčanog dela;
 • Udeo svakog člana u osnovnom kapitalu;
 • Imenovanje organa firme i njihovu nadležnost;
 • Zastupanje preduzeća;
 • Trajanje i prestanak postojanja firme;
 • Druga pitanja.

Osnivački akt može da pripremi i vlasnik firme ukoliko se razume u ovu delatnost. Međutim, angažovanje agencija za knjigovodstvo je najbolje rešenje. Knjigovodstvene usluge pružaju visoko profesionalni i stručni ljudi u čije znanje ne treba sumnjati. Važno je samo da se odabere odlična knjigovodstvena agencija. Beograd je poznat po dobrim knjigovođama koji su spremni da reše sve preduzetničke problem prilikom osnivanja firme.

Ko overava osnivački akt?

Osnivači potpisuju osnivački akt koji tek nakon overe kod javnog beležnika stupaju na snagu. Svi osnivači dužni su da potpišu akt o osnivanju i da se usaglase o njegovom sadržaju. Svojeručni potpis kod elektronskih dokumenata zamenjuje se kvalifikovanim elektronskim potpisom, a kod notara se overi i potpis zastupnika.

Skupština društva većinom glasova odlučuje o izmeni osnivačkog akta. Izmene treba evidentirati u Agenciji za privredne registre. Ako izmene nisu validne, onda je najbolje konsultovati stručno lice. Brzo i efikasno pormulisanje izmena akta o osnivanju preduzeća nudi knjigovodstvena agencija. Beograd ima mnogo agencija za knjigovodstvo, a svojim poslovnim iskustvom ističe se T&M Consulting.

Kada se osnivački akt može poništiti?

Postoji nekoliko određenih situacija kada osnivački akt može da se poništi. To su sledeći slučajevi:

 • Zakonom nije propisana forma osnivačkog akta;
 • Delatnost firme suprotna je javnom poretku i propisima;
 • Potpisnici akta nisu pravno ili poslovno sposobni;
 • Akt o osnivanju ne sadrži sve propisane elemente.

Nadležni sud može poništiti akt o osnivanju preduzeća i tada preduzeće prestaje sa radom. Pravno lice može da nastavi sa postojanjem samo u situacijama kada se razlog za ništavnost otkloni i tada osnivački akt biva konvalidiran. U takvim situacijama stučno lice koje nudi knjigovodstvene usluge može lako da ispravi razloge koji dovode do ništavnosti osnivačkog akta.

Stručnu pomoć oko osnivanja firme i pripremanja osnivačkog akta najbolje može da pruži knjigovodstvena agencija. Beograd pruža svojim građanima mogućnost za obavljanje brojnih delatnosti, pa ako je nastao problem oko početnih koraka prilikom osnivanja preduzeća, agencija za knjigovodstvo sve prepreke efikasno rešava.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *