Kako steći kvalifikaciju za sudskog tumača u Beogradu – obrazovanjem i licencom do cilja

Voleli biste da steknete što kvalitetnije iskustvo u prevođenju i veštinama pisanja? Učite strani jezik u Beogradu i do sticanja univerzitetske diplome ste na korak, međutim, pored tumačenja jezika interesuje vas i pravna oblast. Onda, imate odlične smernice da postanete sudski tumač. 

Kako postati sudski tumač

Ukoliko ste trenutno student ili ste završili vaše lingvističke studije, a u prevođenju ste zaista vešti i želite dalje napredovati, najpogodniji način za to može biti putovanje u inostranstvo radi dubinskog upoznavanja stranog jezika i učenja regionalnih fraza i terminologije. Pored toga, da biste bili dobar prevodioc potrebna je dugotrajna vežba i strpljenje. Prevođenje je profesionalno polje na kojem vam se mogu nuditi raznovrsne mogućnosti gde konstantno napredujete. Jedan od načina napredka može biti sticanje sertifikata za sudskog tumača. Da biste postali sudski tumač potrebno je prvo da shvatite šta to zanimanje nosi sa sobom. U sudnici kad-kad može biti komplikovana situacija gde su svedoci stranci koji ne razumeju srpski jezik ili vašu karijeru gradite u mestu u kojem je dominantna višejezičnost, ili trebate prevoditi razgovore između klijenata i advokata, pa u takvim momentima sudski tumač stupa na scenu prevodeći tečno kako razne dokumente, tako i usmeni govor. Kvalifikacija za pravni prevod se može steći kroz pohađanje kurseva nakon univerzitetske diplome prilikom kojih učite ne samo tipične pravne izraze već i veštine simulativnog prevođenja. Kada ste završili osnove obrazovanja, na primer filološki fakultet i kurs za sudskog tumača, onda možete da se prijavite za postupak licenciranja. Sticanje licence sudskog tumača od ključnog je značaja za mogućnost rada u ovoj oblasti. Jedno od proverenih agencija koja se bavi prevodom jeste Abc prevodi iz Beograda.

Sudski tumač Beograd – korak po korak do licence

Da biste imali potpuno pravo da prevodite i overavate pravne dokumente potrebno je da položite specijalan ispit u pismenom i usmenom obliku u Beogradu. Ovaj ispit koji potvrđuje vašu kvalifikaciju i adekvatan jezički nivo, propisuje Ministarstvo pravde Republike Srbije. Osnovni standardi za izdavanje licence svode se na to da li ste u stanju efikasno da prevedete razne tužbe, uverenja i potvrde, govorite pravnom terminologijom, poznajete članove iz zakona, a ukoliko ste uspešno sve to savladali, onda vam se može izdati pečat i dokument da ste nosilac licence. Sudski tumač Beograd, na taj način, svečano stiče pravo da vrši razne prevode u policiji, tužilaštvu ili sudu i da se pod njegovom nadležnošću može overavati dokumentacija. To je najčešće lična dokumentacija, zatim, razne obrazovne diplome, izvodi iz matičnih knjiga, bračne potvde, umrlice, kaznene evidencije, uverenja o razvodu, mestu prebivališta, iznosu plate i tako dalje. Autentičnost prevedenog i overenog tada je pod njegovom odgovornosti. Sudski tumač Beograd može biti nužan i na raznim zvaničnim događajima gde će biti potrebna overa nekakvih kopija. Sticajući široko iskustvo u praksi, sudski tumači u Beogradu mogu biti zaista visoko plaćeni. Beograd je povezan sa čitavim svetom i za njega granice gotovo da ne postoje. Svakodnevno dolazi do razmene inostranih informacija i zahvaljući dobrom poznavanju najmanje dva jezika, sudski tumač Beograd biva efikasan posrednik za delikatne teme. 

Strast prema jeziku i kontinuirana obuka

Biti ujedno lingvista i beležnik nije lak zadatak. Sudski tumač pored svog iskustva i strasti prema stranim jezicima, treba da ima i kontinuiranu obuku prilikom koje se dodatno usavršava na nacionalnom i međunarodnom segmentu. 

 

КатегоријеRazno

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *