Šta je sve potrebno za pokretanje sopstvenog posla?

Razvoj ideje za pokretanje sopstvenog poslovanja predstavlja dugoročan proces razmatranja različitih faktora, uslova i uloga koji imaju veliki udeo u ostvarenju uspeha novog biznisa. Preduzetništvo nameće potrebu istovremenog svestranog razmišljanja o aktivnostima koje je potrebno preduzeti. 

Najvažnije za otpočinjanje sopstvenog posla jeste imat i ideju koja će detaljno biti razrađena u biznis planu. Pored toga, neophodno je i poznavati zakonske propise u pogledu otvaranja novog preduzeća, kao i ulagati u marktetinške aktivnosti kao što su  štampe i izrade kataloga, brošure, vizit karte i flajeri.

Razvoj ideje

Osnov uspešnog pokretanja sopstvenog biznisa jeste prvenstveno razvoj ideje. Ona je vodilja svim aktivnostima i koracima ka uspehu. Dobra ideja treba da bude detaljno razrađena, sa neutralnog stanovišta i posebno uz kreiranje više pesimističnog nego optimističnog scenarija, kako bi se predvidele svi mogući uticaji na budući posao. Poželjno je napraviti analizu svih prednosti i mana samog biznisa, kao i potencijalnih šansi i opasnosti koje potiču iz spoljnjeg okruženja. 

Kreiranje biznis plana

Dokument u kome se sumiraju sve strane nove ideje za pokretanje biznisa, sa svim svojim pozitivnim i mogućim negativnim konsekvencama, jeste biznis plan. Podrazumeva detaljnu, potpunu i sveobuhvatnu analizu faktora koji stvaraju i utiču na razvoj novih poslovnih aktivnosti. Obično se sastoji iz više delova, a u svakom su obuhvaćene srodne oblasti i faktori. Najčešće, danas biznis planove izrađuju stručnjaci u projektovanju, a to mogu uraditi i potecijalni preduzetnici samostalno. U zavisnosti o kakvom biznisu se radi, neophodno je da dobar biznis plan ima opšti deo svih predviđenih organizacionih aktivnosti, zatim planove proizvodnje ili realizacije usluga, tehničke opremljenosti, prodaje, marketinških alata, kao i održivost tokom godina. 

Prijava preduzeća u APR-u

Za otpočinjanje novog posla podrazumeva se poznavanje zakonskih propisa. Ukoliko preduzetnici nisu upoznati sa procedurom otvaranja novog preduzeća, moguće je da angažuju stručnjake u ovoj oblasti. Procedura nameće potrebu prikupljanja različitih dokumenata. Primarno, neophodno je da se izvrši prijava preduzeća u Agenciji za privredne registre, na osnovu čega se dobija potvrda, odnosno rešenje o zvaničnom početku novog posla. Ukoliko lica koja počinju biznis nisu upoznati sa detaljnom procedurom, moguće je angažovati knjigovodstvenu agenciju, koja će uz novčanu naknadu prikupiti dokumenta, poslati APR-u i preuzeti rešenje umesto samog novog preduzetnika. 

Reklama 

Preduslov uspešnog poslovanja jeste intenzivno posvećivanje marketinškim instrumentima i aktivnostima. To važi za sva preduzeća, bilo domaća ili inostrana, a posebno za nove biznise. Da bi preduzeće uspešno poslovalo i postalo prepoznatljivo na tržištu, potrebno je da ulaže sredstva i napore u marketing, posebno reklamiranje. Tu se pre svega misli na kontinuirano štampanje postera, flajera, vizitkarti, kataloga i slično. Danas je dostupan veliki broj štamparija, koje daju odlične cene za štampu većeg broja primeraka, uz vrhunski kvalitet, teksturu boja i čak i predlog ideja za pripremu za štampu svih reklamnih papira. Savremena rešenja štampe dostupna su putem internet prezentacija štamparija, gde se može odabrati i najsitniji detalj koji će se naći u katalogu, flajeru ili drugom materijalu, kao i raspored teksta, fotografija i dizajn. Novi biznis razvija mnogostruko novih i često nepoznatih aktivnosti za buduće preduzetnike. Tu je razmišljanje o samoj ideji i kreiranju biznis plana, kao i niz zakona koje je neophodno ispoštovati. Uz sve to, marketing je danas moćan način diferenciranja, posebno u pogledu reklamiranja i štampanja promotivnog materijala, pa je neizmerno važno posvetiti se i reklami kao marketinškom alatu.

 

КатегоријеRazno

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *